Skip to content
Menu
Doba čítania: 2 min.

Podávatelia sťažností na nezákonné odpočúvanie musia najprv využiť Trestný poriadok, rozhodol Ústavný súd

11.7.2024 (SITA.sk) – Osoba, ktorá tvrdí, že jej odpočúvaním v rámci trestného konania boli porušené jej práva na súdnu ochranu a spravodlivé súdne konanie alebo základné právo na ochranu súkromia musí pred podaním ústavnej sťažnosti vyčerpať dostupné prostriedky nápravy, ktoré jej poskytuje Trestný poriadok v rámci trestného konania.

Ak tak bez dôvodov hodných osobitného zreteľa neurobí, ústavný súd jej ústavnú sťažnosť odmietne ako neprípustnú. Vyplýva to z uznesenia pléna Ústavného súdu SR pri rozhodovaní o zjednotení odlišných právnych názorov rôznych senátov.

Väčší rozsah práv a slobôd

Slovenský právny poriadok podľa ústavného súdu nepripúšťa použitie nezákonne získaného dôkazu, teda v podstate poskytuje dotknutým osobám, proti ktorým sa vedie trestné konanie, väčší rozsah základných práv a slobôd.

Z uvedeného vyplýva, že oddelené posudzovanie procesnej roviny využívania informačno-technických prostriedkov v súvislosti so základným právom na súdnu ochranu a spravodlivé súdne konanie a hmotnoprávnej roviny v súvislosti so základným právom na ochranu súkromia nie je celkom aplikovateľné,“ konštatuje súd.

Hodnotenie zákonnosti dôkazov

Ústavný súd tiež pripomína, že hodnotenie zákonnosti dôkazov patrí do právomoci orgánov činných v trestnom konaní a všeobecných trestných súdov rozhodujúcich o vine a treste.

Toto posúdenie sú povinné realizovať ex offo, a hoc nemajú právomoc zrušiť rozhodnutie, ktorým bol vydaný súhlas či príkaz na použitie informačno-technických prostriedkov, majú právomoc konštatovať nesplnenie podmienky zákonnosti a na ňu nadväzujúce porušenie práva dotknutej osoby na súkromie,“ vysvetlil ústavný súd.

Dodal, že ak by do tohto procesu vstupoval vo fáze prípravného konania, konania pred súdom rozhodujúcim o vine a treste alebo konania o následných opravných prostriedkoch, vstupoval by do sféry ich právomoci, čo by znamenalo porušenie princípu subsidiarity právomoci ústavného súdu.

Viac k témam: Odpočúvanie, trestné konanie, Trestný poriadok, ústavná sťažnosť
Zdroj: SITA.sk – Podávatelia sťažností na nezákonné odpočúvanie musia najprv využiť Trestný poriadok, rozhodol Ústavný súd © SITA Všetky práva vyhradené.

Podporte nás

OZ Televízia Veci Verejné

IBAN: SK76 7500 0000 0040 3272 1492